Vad gör en naprapat?

Naprapaten undersöker, diagnostiserar, behandlar och förebygger smärttillstånd och nedsatt funktion i rygg, leder och muskler. Tex. ryggskott, ischiasbesvär, nackspärr, spänningshuvudvärk, musarm, löparknä etc.
En naprapat använder sina händer i de olika behandlingsteknikerna. Manipulation och mobilisering kombineras med bland annat massage, stretching, träning och råd om ergonomi.
För att bli naprapat krävs fyra års heltidsstudier och vid legitimering minst ett års praktisk tjänstgöring därefter. Naprapaterna är Sveriges största yrkeskår inom den komplementärmedicinska manuella medicinen och legitimation utfärdas av Socialstyrelsen.